1. Supportcenter
 2. 360 graders lederevaluering

Sådan bruger du 360 graders lederevaluering

Lær hvordan du laver en 360 graders lederevaluering i Musskema.dk

1. Start med at gå til modulet 360 graders lederevaluering. Her har du følgende muligheder:

 • Rød stiplet pil: Dine aktive dialoger samt mulighed for at starte ny. 
 • Gul pil: Via den grønne 'Menu'-knap kan du gå direkte til dine aftaler indgået i 360 graders lederevaluering.
 • Grøn pil: Her kan du danne en rapport over lederevalueringer i en afdeling.
 • Lilla pil: Læs mere om 360 graders evalueringen. 

 

Start en 360 graders lederevaluering

1. Klik på 'Start ny dialog' (rød pil).

 

2. Herefter udfyldes den boks, som dukker op til højre:

Opret ved at klikke på 'Start'.

 

3. Herefter regner systemet selv ud, hvem der arbejder sammen med personen i centrum. Slet eventuelt medarbejdere manuelt, hvis ikke de skal indgå i evalueringen, eller tilføj evt. øvrige responsgivere. Personen i centrum, altså personen der skal evalueres, modtager en mail om at vælge responsgivere. 

360 grader

 

4. Hvis du ønsker at ændre i opsætningen – fx ændre start og slutdato – så klik på knappen 'Opsætning' (rød pil).

Men ellers styrer systemet automatisk udsendelser til alle deltagere, og hvis nogle ikke har svaret, når der er deadline, så rykker systemet automatisk + sender en mail til den rykkeransvarlige, at nu har systemet været nødt til at rykke xxxx og yyyy.

Dette gentages 3 dage senere, hvis der fortsat ikke er kommet svar.

 

Generer rapport 

Når alle har svaret – eller tilstrækkeligt med responsgivere har afleveret – kan man generere rapporten som rapportansvarlig (klik på 'Rapport').

Rapporten genereres automatisk ud fra den givne opsætning og svarene. Men du får nogle muligheder for at justere og føje egne kommentarer til en række steder.

I området ud for den røde pil:

 • Forsiden – viser en graf, spindelvæv og ellers kun korte facts om personen
 • Indhold – kan den Rapportansvarlige selv skrive
 • Introduktion – kan man selv skrive
 • Metode – har vi skrevet, men man kan justere og korrigere
 • Scoreoversigt viser
  • Individuel score – fra alle grupperne
  • Gennemsnitsscore mellem Central Person og alle andre som et gennemsnit
  • De 5 højeste scorer
  • De 5 laveste scorer
  • Og ved hver af de ovennævnte bullits kan Rapportansvarlige skrive en fri tekst.

I området ud for den grønne pil:

 • Spørgerammen er i dette tilfælde opdelt i de 6 hovedtemaer, som her danner rammen.

Se hvordan det gøres i praksis i denne korte video: 

360 grader rapport

 

Her er et eksempel på, hvordan rapporten kommer til at se ud.